60 предприемачески екипа изгряха на стартъп сцената на България