Министри и депутати за Деня на миньори в Мадан и Златоград