Срещи в Подвис, Ряка, Търън, Катраница, Градът и Тикале